le-hoi-chay-tam-vu (8)

Tôn Ngộ Không phá động yêu quái. Hành động này mang ý nghĩa mượn sức mạnh siêu nhiên đánh đuổi cái ác, đem đến một năm yên lành cho nhân dân làm ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.