Play flash on 123TroChoi.Com > Mê cung – Tìm đường

http://123trochoi.com/tro-choi-tri-tue-me-cung-tim-duong-71.html

Đây là một trò chơi đố Bạn cố gắng thoát khỏi mê cung trước khi đối thủ của bạn đến trước bạn. Nhân vật của bạn màu Xanh, bạn sử dụng các phím mũi tên điều khiển nhân vật của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, đối thủ của bạn không luôn luôn đi đúng cách, phải tìm hướng đi chính xác cho mình đến trước ở phần cuối của mê cung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.